Now showing items 1-1 of 1

    • Türk borçlar hukukunda halefiyet 

      Korkmaz, Ekin (Bilkent University, 2021-06)
      Halefiyet, alacaklıya ifada bulunmuş olan üçüncü kişinin, borçluya karşı rücu hakkını kuvvetlendirmek amacıyla alacaklının alacak hakkını bir bütün olarak kanunen iktisap etmesidir. Türk Borçlar Kanunu'nda halefiyeti ...