Now showing items 1-1 of 1

    • Türk anayasa hukukunda milli güvenlik kavramı 

      Koçak, Gülay (2022-12)
      Bu çalışma, milli güvenlik kavramını Türk anayasa hukuku boyutuyla ele almayı amaçlamaktadır. Milli güvenlik, II. Dünya Savaşı sonrasında hukuk metinlerine girmiş, ilk kez ABD tarafından 1947 yılında çıkarılan Milli ...