Now showing items 1-1 of 1

    • Türk aile ve miras hukukunda aynı ikame 

      Cömert Akbay, Büşra (Bilkent University, 2021-12)
      Aynı ikame ilkesi, özel malvarlığından çıkan değerin yerine iktisap edilen değerin yine bu malvarlığına ait olmasına ilişkin kuralı ifade etmektedir. Bu yolla, özel malvarlığının muhtevasında gerçekleşen değişimlere karşı ...