Now showing items 1-1 of 1

    • Türk hukukunda saf inançlı işlemler 

      Berktaş Yüksel, Elif (Bilkent University, 2020-10)
      Türk pozitif hukukunda inançlı işlemlerin hukuki sonuçlarını öngören ya da bunları yasaklayan herhangi bir düzenleme yoktur. Bu tür işlemlerin yapılması, TBK md. 26 hükmünde ifadesini bulan sözleşme özgürlüğü ilkesi ...