Now showing items 1-1 of 1

    • Hukuki bakımdan anonim ortaklıkta çalışanların yönetime katılımı 

      Berktaş, Esra (Bilkent University, 2022-07)
      Anonim ortaklıkta çalışanların yönetime katılımı, çalışanların doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla, çeşitli modeller vasıtasıyla, kendilerine tanınan hakları kullanarak ortaklığın karar alma mekanizmasına etki edebilmesini ...