Now showing items 1-1 of 1

    • Üçüncü kişi yararına sözleşme 

      Çilenti Konuralp, Ayşen (Bilkent University, 2020-01)
      Üçüncü kişi yararına sözleşme, Türk Borçlar Kanunu‟nun 129. maddesinde düzenlenen genel bir kavramdır. Sözleşme tarafları bu sözleşme ile bir üçüncü kişiyi yararlandırmayı amaçlar. Üçüncü kişi yararına sözleşmenin temel ...