Now showing items 1-4 of 4

  • Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetlerinin hukuki niteliği 

   Kankoç Aydın, Dilara (Bilkent University, 2019-09)
   Halka arza aracılık ve alım-satım aracılığından oluşan aracılık faaliyetleri, diğer yatırım hizmet ve faaliyetleri yanında, sermaye piyasası işlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Zira yatırım kuruluşlarından halka arza ...
  • Türk hukukunda yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 

   Yönet, Yağmur Öykü (Bilkent University, 2019-06)
   Günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal konjonktür borçluları yardımcı kişilere başvurmaya zorlamaktadır. Tezin çalışma alanı Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk ...
  • Türk Ticaret Kanunu kapsamında anonim şirketlerde sermayenin kaybı ve borca batıklık 

   Durmuş, Aybüke Naz (Bilkent University, 2020-06)
   Ekonomik hayatta büyük öneme sahip olan anonim şirketler açısından pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğu söz konusudur. Şirket alacaklılarının, şirket alacaklarından dolayı pay sahiplerinin kişisel malvarlığına başvurma ...
  • Türk yabancılar hukuku ve AİHM içtihadi doğrultusunda geri gönderme yasağı 

   Aktan, Elçin (Bilkent University, 2019-06)
   Bu çalışmanın amacı, Türk Yabancılar Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı doğrultusunda geri gönderme yasağının kapsamının belirlenmesidir. Geri gönderme yasağı, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, ...