Now showing items 1-6 of 6

  • Anonim ortaklıklarda kamu denetimi ve gözetimi kapsamında Ticaret Bakanlığının denetimi 

   Özden, Ece (Bilkent University, 2020-08)
   Bu tez, anonim ortaklıkların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesini ele almaktadır. Anonim ortaklıkların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, bu ortaklıklar üzerinde kamu ...
  • Ceza yargılamasında jüri 

   Erdem, Bedirhan (Bilkent University, 2020-07)
   Bu tezde, halkın ceza yargılamasına jüri olarak katılması incelenmiştir. Soruşturma ve kovuşturma evresine konumlanan jüri, ceza yargılaması öznesi olarak ele alınmıştır. Halkın jüri olarak özneleşmesi, Amerika ...
  • Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetlerinin hukuki niteliği 

   Kankoç Aydın, Dilara (Bilkent University, 2019-09)
   Halka arza aracılık ve alım-satım aracılığından oluşan aracılık faaliyetleri, diğer yatırım hizmet ve faaliyetleri yanında, sermaye piyasası işlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Zira yatırım kuruluşlarından halka arza ...
  • Türk hukukunda yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 

   Yönet, Yağmur Öykü (Bilkent University, 2019-06)
   Günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal konjonktür borçluları yardımcı kişilere başvurmaya zorlamaktadır. Tezin çalışma alanı Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk ...
  • Türk Ticaret Kanunu kapsamında anonim şirketlerde sermayenin kaybı ve borca batıklık 

   Durmuş, Aybüke Naz (Bilkent University, 2020-06)
   Ekonomik hayatta büyük öneme sahip olan anonim şirketler açısından pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğu söz konusudur. Şirket alacaklılarının, şirket alacaklarından dolayı pay sahiplerinin kişisel malvarlığına başvurma ...
  • Türk yabancılar hukuku ve AİHM içtihadi doğrultusunda geri gönderme yasağı 

   Aktan, Elçin (Bilkent University, 2019-06)
   Bu çalışmanın amacı, Türk Yabancılar Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı doğrultusunda geri gönderme yasağının kapsamının belirlenmesidir. Geri gönderme yasağı, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, ...