Now showing items 1-1 of 1

    • Türk hukukunda yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 

      Yönet, Yağmur Öykü (Bilkent University, 2019-05)
      Günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal konjonktür borçluları yardımcı kişilere başvurmaya zorlamaktadır. Tezin çalışma alanı Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk ...