Recent Submissions

  • Türk hukukunda yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 

    Yönet, Yağmur Öykü (Bilkent University, 2019-06)
    Günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal konjonktür borçluları yardımcı kişilere başvurmaya zorlamaktadır. Tezin çalışma alanı Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk ...
  • Türk yabancılar hukuku ve AİHM içtihadi doğrultusunda geri gönderme yasağı 

    Aktan, Elçin (Bilkent University, 2019-06)
    Bu çalışmanın amacı, Türk Yabancılar Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı doğrultusunda geri gönderme yasağının kapsamının belirlenmesidir. Geri gönderme yasağı, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, ...