Recent Submissions

 • Anonim ortaklıklarda kamu denetimi ve gözetimi kapsamında Ticaret Bakanlığının denetimi 

  Özden, Ece (Bilkent University, 2020-08)
  Bu tez, anonim ortaklıkların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmesini ele almaktadır. Anonim ortaklıkların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, bu ortaklıklar üzerinde kamu ...
 • Ceza yargılamasında jüri 

  Erdem, Bedirhan (Bilkent University, 2020-07)
  Bu tezde, halkın ceza yargılamasına jüri olarak katılması incelenmiştir. Soruşturma ve kovuşturma evresine konumlanan jüri, ceza yargılaması öznesi olarak ele alınmıştır. Halkın jüri olarak özneleşmesi, Amerika ...
 • Türk Ticaret Kanunu kapsamında anonim şirketlerde sermayenin kaybı ve borca batıklık 

  Durmuş, Aybüke Naz (Bilkent University, 2020-06)
  Ekonomik hayatta büyük öneme sahip olan anonim şirketler açısından pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğu söz konusudur. Şirket alacaklılarının, şirket alacaklarından dolayı pay sahiplerinin kişisel malvarlığına başvurma ...
 • Sermaye piyasalarında aracılık faaliyetlerinin hukuki niteliği 

  Kankoç Aydın, Dilara (Bilkent University, 2019-09)
  Halka arza aracılık ve alım-satım aracılığından oluşan aracılık faaliyetleri, diğer yatırım hizmet ve faaliyetleri yanında, sermaye piyasası işlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Zira yatırım kuruluşlarından halka arza ...
 • Türk hukukunda yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk 

  Yönet, Yağmur Öykü (Bilkent University, 2019-06)
  Günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal konjonktür borçluları yardımcı kişilere başvurmaya zorlamaktadır. Tezin çalışma alanı Türk Borçlar Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olan yardımcı kişinin fiillerinden sorumluluk ...
 • Türk yabancılar hukuku ve AİHM içtihadi doğrultusunda geri gönderme yasağı 

  Aktan, Elçin (Bilkent University, 2019-06)
  Bu çalışmanın amacı, Türk Yabancılar Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı doğrultusunda geri gönderme yasağının kapsamının belirlenmesidir. Geri gönderme yasağı, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, ...