Recent Submissions

 • Reading turcophilia: The Turkish life of pierre loti in Aziyadé and fantôme d’orient 

  Almas, Hacer Esra (2021-11-26)
  Aziyadé (1879) and Fantôme d’Orient (1891), an autobiographical debut novel and a travel narrative by Pierre Loti, are key texts in French exoticist literature. Set in the Ottoman Empire on the eve of its disintegration, ...
 • Strangers in a strange land: Jewish memories of Istanbul in the memoirs of Roni Margulies 

  Almas, Esra (Routledge, 2021-09-15)
  This essay investigates the role of Istanbul, and of drastic urban change, in the shaping of a particular form of autoethnograpy, and, reciprocally, the role of life writing as a particular constituent of the city’s urban ...
 • Sözcüklerin peşindeki hayat: Semih Tezcan 

  Tezcan, Nuran (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
 • Türkçe için "milli misak": dilimiz konusunda çağrılar 

  Halman, Talât Sait (Ürün Yayınları, 2008)
  Talat Sait Halman's article, based on the keynote speech he gave on the occasion of the Turkish Language Day, deals with present-day Turkish and negative factors affecting its future.It concentrates on grammatical problems ...
 • Tomris Uyar’ın “Şahmeran Hikayesi” adlı öyküsüne metinlerarası bir yaklaşım 

  Şahin-Yeşil, Sinem (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2015)
  Bu yazının amacı, Şahmeran imgesinin geleneksel ve modern anlatılarda nasıl yer aldığını be- lirlemekten çok modern bir öyküde Şahmeran anlatılarının hangi amaçla kullanıldığını irdelemek, hikâyelerdeki modern dönüşümleri ...
 • Orhan Asena'nın tarihsel olmayan piyeslerinde kadın 

  Şen, Esra (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2008)
  Orhan Asena, 1950 sonrası Türk Tiyatrosu’nun önemli yazarlarından biridir. Eserlerinde çok çeşitli konuları işleyen yazar kırkın üzerinde eser vermiştir. Yazarın eserleri fazla olduğu için de kadınların ele alındığı ...
 • Osmanlı-Türk edebiyatında aşk mesnevilerini şövalye aşkı bağlamında okumak 

  Tezcan, Nuran (Ürün Yayınları, 2011)
  The Love Masnavi's are some of the most important and rich texts to be found in Ottoman-Turkish literature, following of course the divan. The Masnavi's were initially written before the Ottomans, during the Anadolu ...
 • Kutlu narsisist: Fahr El Nissa Zeid 

  Halman, Talat S. (Ürün Yayınları, 2011)
  This article deals with the artistic personality of one of the 201h centuries female painters Fahr El Nissa Zeid, who by some has been deemed "an inexplicable. or rather uncategorizable artist". As the daughter of a ...
 • Doğu ile Batı’nın şuh kadınları üzerinden “Öteki”nin cinselliğinin edebî temsili 

  Kara, Tuğba (Kadın ve Demokrasi Derneği, 2018)
  Batı “Doğu” diye tahayyül edilen hayali coğrafyayı, kadın üzerinden tanımlarken, Doğu da “Batı” imgeleminde beden politikalarından yararlanıp bunu edebî üretimlerle beraber söylemsel boyuta taşır. Bu çalışma ile Şarkiyatçı ...
 • Divan şiirinde Türkçe kaygısı 

  Tezcan, Semih (Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 2010)
  Köprülüzade Mehmed Fuad (1890-1966), 16. yüzyıl şairlerinden Edirneli Nazmi divanında “Türki-yi basiṭ” deyimi kullanılarak nitelenmiş şiirleri bir araya getirip Divan-ı Türki-yi Basiṭ başlığı altında geniş bir önsözle ...
 • Günümüzde geleneksel oyuncaklar 

  Akbulut, Dilek (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2009)
  Geleneksel oyuncakların günümüzde gerek endüstriyel gerek geleneksel yöntemlerle yeniden üretimleri, farklı tasarım yaklaşımları sergilemektedir. Geleneksel yöntemde kullanılan başlıca ahşap, kil, kumaş, metal gibi ...
 • Hançerli Hanım hikâye-i garibesi’nin modern eşcinselleri 

  Güven, Oğuz (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2009)
  Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi, on yedinci yüzyılda yaşayan bir delikanlının maceralarını anlatan bir realist halk hikâyesidir. Bu halk hikâyesinde erkek eşcinselliği geniş yer tutar, ama metinde erkekleri birbirlerine ...
 • Modern insanın “ölümü öldürme” çabası: uzun ince bir yol 

  Çetin, Burcu (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2009)
  Bu yazıda, Tunç Başaran’ın Uzun İnce Bir Yol (1991) adlı filminin Dede Korkut’un “Duha Koca oğlu Deli Dumrul” hikâyesiyle kurduğu metinlerarası ilişki, Gérard Genette’in “ötemetinsellik” (transtextualité) başlığı altında ...
 • Farklı kültürel ortamlarda üretilen anlatılarda kadın algısı 

  Tüzin, Derya (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2010)
  Halk anlatılarının farklı kültürel ortamlarda üretilmesi kadın algısını değiştirir mi sorusundan hareketle yapılan bu çalışmada, Leyla ile Mecnun hikâyesi araştırma nesnesi olarak ele alınmıştır. Leyla ile Mecnun anlatısının ...
 • Ninnileri psikanalitik yaklaşımla yeniden okuma denemesi 

  Aka, Belde (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2010)
  Ninniler, bebeği uyutmak için söylenen dörtlükler olmalarının yanı sıra, her söylendiğinde yeniden üretilmeleri dolayısıyla söyleyicisine dair ipuçları da taşıyan şiirlerdir. Bu çalışmada bir ninni söyleyicisi olması dolayısıyla ...
 • Edebiyatta büyülü gerçekçiliğin “büyü”sünün menşei üzerine: sosyal adaptasyon araçları olarak masallar* 

  Ulusoy-Aranyosi, Ezgi (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2011)
  Büyülü gerçekçiliğin edebiyattaki yansıması, genellikle, bu fenomen çerçevesinde değerlendirilen metinlerin öne çıkan nitelikleri ve bu niteliklerin metinlerde nasıl ifşa edildikleri üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. ...
 • Gölgesizler'de masal, efsane ve büyülü gerçekçilik 

  Onay, Ebru (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2011)
  Büyülü gerçekçi metinlerde doğaüstü, efsanevi, masalımsı varlıklar ve olaylar bir açıklamaya yer verilmeden anlatılır ve anlatıldığı metnin bağlamında oldukları gibi kabul görür. İçinde olağanüstü ve folklorik öğelerin ...
 • Halkbilimi öğreniminde tür kavramının konumu 

  Kurtuluş, Meriç (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2011)
 • Murathan Mungan’ın “zamanımızın bir külkedisi”ni marksist kuram çerçevesinde okumak 

  Baykal, Nurulhude (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2012)
  Masallarda çocukların zihinlerine yerleşecek belirli tip ve kalıplar vardır. Bu durumun sorgulanması gerektiğini düşünen kurmaca yazarları, bu tip ve kalıpları ortadan kaldırıp değiştirerek okura alternatif dünya görüşlerini ...
 • Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’sinde Ayasofya Camii ve ekfrastik yaklaşım 

  Kaya, Nilay (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2016)
  Antik Yunan ve Roma kültüründe retorik uygulamalarının bir parçası olan “ekfrasis” en temel anlamıyla, görsel bir nesnenin sözle ifade edilmesidir ve zaman içinde yazınsal bir araç hâline gelmiştir. Homeros’un İlyada’sında ...

View more