Now showing items 125-144 of 1368

  • Baby-Sit: Towards a situation-theoretic computational environment 

   Tın, Erkan; Akman, Varol (Elsevier, 1994)
  • Background subtraction with a moving camera 

   Topçu O.; Kalem, Aslıhan; Esen, E. (IEEE, 2013)
   Moving object segmentation with a nonstationary camera is a difficult problem due to the motion of both camera and the object. A moving object segmentation method is proposed in this work to be used in pan-tilt-zoom (PTZ) ...
  • Bağlamsal çıkarımla nesne sezimi 

   Kalaycılar, Fırat; Aksoy, Selim (IEEE, 2009-04)
   Bu bildiride, sezim başarımını arttırmada tek tek sezilmiş nesneler arasındaki bağlamsal ilişkilerden yararlanan bir nesne sezim sistemi tanıtılmaktadır. Bu çalışmadaki ilk katkı, iki boyutlu görüntü uzayında yapılan ...
  • Baǧlanırlıkla yönlendirilmiş uyarlamalı dalgacık dönüşümü ile üç boyutlu model sıkıştırılması 

   Köse, Kıvanç; Çetin, A. Enis; Güdükbay, Uğur; Onural, Levent (IEEE, 2007-06)
   Dikdörtgensel olmayan dalgacık dönüşümüne dayalı çok çözünürlüklü üç boyutlu model sıkıştırılması için iki yöntem önerilmektedir. Bunlar Sıradüzensel Ağaç Yapılarının Kümelere Bölütlenmesi (Set Partitioning In Hierarchical ...
  • Balanced parallel sort on hypercube multiprocessors 

   Abali, B.; Özgüner, F.; Bataineh, A. (IEEE, 1993)
   A parallel sorting algorithm for sorting n elements evenly distributed over Zd = p nodes of a d-dimensional hypercube is presented. The average running time of the algorithm is O( (n log n)/p + p log2 n). The algorithm ...
  • Benzer yüzlerin bulunması 

   Torun, R. Baturalp; Yurdakul, Merve; Duygulu, Pınar (IEEE, 2009-04)
   In this paper, we propose a method to match similar faces despite photos, which are taken from different sources on Internet, could have different scenes, illumination and posing. Interest points are used to recognize ...
  • Beyond tradition and modernity: digital shadow theater 

   Güdükbay, Uğur; Erol, F.; Erdogan, N. (M I T Press, 2000)
  • Bilişsel algılamaya doğru: çok görevli öğrenme ile radar fonksiyon sınıflandırma 

   Altıparmak, Fatih; Akyön, Fatih Çağatay; Özmen, E.; Çoğun, Fuat; Bayri, A. (IEEE, 2019-04)
   Elektronik Harp (EH) sistemleri için ortamda yayın yapan bir radarın tespiti ve ilgili radarın fonksiyonunun belirlenmesi, sistemin en önemli görevlerinden biridir. Bu çalışmada, EH sistemleri tarafından ölçülen radar ...
  • Bilkent news portal: A personalizaba system with new event detection and tracking capabilities 

   Can, Fazlı; Koçberber, Seyit; Bağlıoğlu, Özgür; Kardaş, Süleyman; Öcalan, Hüseyin Çağdaş; Uyar, Erkan (ACM, 2008)
  • Bilkent University at TRECVID 2005 

   Aksoy, Selim; Avcı, Akın; Balçık, Erman; Çavuş, Özge; Duygulu, Pınar; Karaman, Zeynep; Kavak, Pınar; Kaynak, Cihan; Küçükayvaz, Emre; Öcalan, Çağdaş; Yıldız, Pınar (National Institute of Standards and Technology, 2005-11)
   We describe our second-time participation, that includes one high-level feature extraction run, and three manual and one interactive search runs, to the TRECVID video retrieval evaluation. All of these runs have used a ...
  • Bilkent university at TRECVID 2006 

   Aksoy, Selim; Duygulu, Pınar; Akçay, Hüseyin Gökhan; Ataer, Esra; Baştan, Muhammet; Can, Tolga; Çavuş, Özge; Doǧgrusöz, Emel; Gökalp, Demir; Akaydın, Ateş; Akoǧlu, Leman; Angın, Pelin; Cinbiş, R. Gökberk; Gür, Tunay; Ünlü, Mehmet (National Institute of Standards and Technology, 2006-11)
   We describe our third participation, that includes one high-level feature extraction run, and two manual and one interactive search runs, to the TRECVID video retrieval evaluation. All of these runs have used a system ...
  • Bilkent University at TRECVID 2007 

   Aksoy, Selim; Duygulu, Pınar; Aksoy, C.; Aydin, E.; Gunaydin, D.; Hadimli, K.; Koç L.; Olgun, Y.; Orhan, C.; Yakin G. (National Institute of Standards and Technology, 2007)
   We describe our fourth participation, that includes two high-level feature extraction runs, and one manual search run, to the TRECVID video retrieval evaluation. All of these runs have used a system trained on the common ...
  • Bilkent University Multimedia Database Group at TRECVID 2008 

   Küçüktunç, Onur; Baştan, Muhammet; Güdükkbay, Uğur; Ulusoy, Özgür (National Institute of Standards and Technology, 2008-11)
   Bilkent University Multimedia Database Group (BILMDG) participated in two tasks at TRECVID 2008: content-based copy detection (CBCD) and high-level feature extraction (FE). Mostly MPEG-7 [1] visual features, which are also ...
  • Bilkent-RETINA at retrieving diverse social images task of MediaEval 2014 

   Saraç, Mustafa İlker; Duygulu Pınar (CEUR-WS, 2014-10)
   This paper explains the approach proposed by Bilkent - RETINA team for the Retrieving Diverse Social Images task of MediaEval 2014 [1]. We develop a framework which rst removes outliers using one-class support vector ...
  • BilKristal 2.0: a tool for pattern information extraction from crystal structures 

   Okuyan, E.; Güdükbay, Uğur (Elsevier BV, 2014-01)
   We present a revised version of the BilKristal tool of Okuyan et al. (2007). We converted the development environment into Microsoft Visual Studio 2005 in order to resolve compatibility issues. We added multi-core CPU ...
  • BilKristal 4.0: A tool for crystal parameters extraction and defect quantification 

   Okuyan, E.; Okuyan, C. (Elsevier, 2015)
   In this paper, we present a revised version of BilKristal 3.0 tool. Raycast screenshot functionality is added to provide improved visual analysis. We added atomic distance analysis functionality to assess crystalline ...
  • Bilvideo-7: an MPEG-7-compatible video indexing and retrieval system 

   Baştan M.; Çam, H.; Güdükbay, Uğur; Ulusoy, Özgür (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010-07)
   BilVideo-7 is an MPEG-7-compatible, distributed, video indexing and retrieval system that supports complex multimodal queries in a unified framework.
  • BilVideo: a video database management system 

   Dönderler, M. E.; Şaykol, E.; Ulusoy, Özgür; Güdükbay, Uğur (IEEE, 2003)
   The BilVideo video database management system provides integrated support for spatiotemporal and semantic queries for video. BilVideo can support any application with video data searching needs. It's query language provides ...
  • BilVideo: Design and implementation of a video database management system 

   Dönderler, M. E.; Şaykol, E.; Arslan, U.; Ulusoy, Özgür; Güdükbay, Uğur (Springer, 2005)
   With the advances in information technology, the amount of multimedia data captured, produced, and stored is increasing rapidly. As a consequence, multimedia content is widely used for many applications in today's world, ...
  • Bina tahsis planlarından 3-boyutlu şehir modellerinin üretilmesi ve görüntülenmesi 

   Oǧuz, Oğuzcan; Aran, Medeni Erol; Yilmaz, Türker; Güdükbay, Uğur (IEEE, 2006-04)
   This paper presents a method for the automatic generation of different building models to be used to populate virtual cities and a system of visualization of generated city models. The proposed method incorporates randomness ...