Now showing items 1-6 of 6

  • Atatürk'ün el yazmalarının işlenmesi 

   Soysal, Talha; Adıgüzel Hande; Öktem, Alp; Haman, Alican; Can, Ethem Fatih; Duygulu, Pınar; Kalpaklı, Mehmet (IEEE, 2010-04)
   Bu çalımada Atatürk'ün el yazmalarının etkin ve kolay eriimini salayabilecek kelime tabanlı bir arama sisteminin ilk aaması olarak sayısallatırılmı belgelerin ön ilemesi ve satır ve kelimelere bölütlenmesi konusunda çalımalar ...
  • Automatic categorization of ottoman literary texts by poet and time period 

   Can, Ethem F.; Can, Fazlı; Duygulu, Pınar; Kalpaklı, Mehmet (Springer, London, 2012)
   Millions of manuscripts and printed texts are available in the Ottoman language. The automatic categorization of Ottoman texts would make these documents much more accessible in various applications ranging from historical ...
  • A content-based social network study of evliyâ çelebi's seyahatnâme-bitlis section 

   Karbeyaz, Ceyhun; Can, Ethem F; Can, Fazlı; Kalpaklı, Mehmet (Springer, London, 2012)
   Evliyâ Çelebi, an Ottoman writer, scholar and world traveler, visited most of the territories and also some of the neighboring countries of the Ottoman Empire in the seventeenth century. He took notes about his trips and ...
  • Osmanlıca belgelerin satırlara bölütlenmesi 

   Adıgüzel Hande; Duygulu-Şahin, Pınar; Kalpaklı, Mehmet (IEEE, 2012-04)
   Osmanlıca arşivler dünyanın pek çok yerinden tarihçilerin ve konuyla ilgilenen araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu arşivlerin elle çevirisi için uzman kişilerin yardımı gerekmektedir ve bu işlemin zaman ve maddi ...
  • OTAP Ottoman archives internet interface 

   Şahin, Emre; Adıgüzel, Hande; Duygulu, Pınar; Kalpaklı, Mehmet (IEEE, 2012)
   Within Ottoman Text Archive Project a web interface to aid in uploading, binarization, line and word segmentation, labeling, recognition and testing of the Ottoman Turkish texts has been developed. It became possible to ...
  • Redif extraction in handwritten Ottoman literary texts 

   Can, Ethem F.; Duygulu, Pınar; Can, Fazlı; Kalpaklı, Mehmet (IEEE, 2010)
   Repeated patterns, rhymes and redifs, are among the fundamental building blocks of Ottoman Divan poetry. They provide integrity of a poem by connecting its parts and bring a melody to its voice. In Ottoman literature, poets ...