Now showing items 1-1 of 1

    • Yeniden çeviriler: farklılaşan yorumlar ve sunumlar 

      Okyayuz, Ayşe Şirin (Ürün Yayınları, 2016)
      Yirminci yüzyılın sonlarında, çeviri çalışmaları alanında kültürel eksenin öneminin vurgulanmasıyla, çeviride eyletim olduğu ve çevirinin bir güç olduğu kabul edilmiştir. Çevirmenin erek metini şekillendirdiği ve yabancı ...