Now showing items 1-1 of 1

    • Çeviride renklerin evreni 

      İnal, Tanju (Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2015)
      Renkler simgesel ve kültürel bir algılama ve değer biçimi olarak kültürlerarası farklılıklar gösterir. Algı ve değer farklılığından kaynaklanan aktarımlar farklı erek dillerde çevirmenin karşısına bir sorunsal olarak çıkar. ...