Now showing items 1-3 of 3

  • Dede Korkut anlatmalarında metinlerarası söylem 

   Uyanık, Seda (Geleneksel Yayıncılık, 2009)
   Hikâye anlatıcıları, anlatıyı kendi belleklerinde saklı tutmak ve her yeni icrayı doğaçlama söyleyebilmek için söz gruplarından veya sabit ölçülü yapıdan yararlanırlar. Bu aşamada bireysel yaratıcılara dönüşen halk şairlerinin ...
  • Forget what you know, only shave in order to be called: "Man" 

   Aygün, A. (2006)
   In this work, a sample usage of proverbs in advertisements has been analyzed. This usage was in a TV commercial of Permatik and it had the slogan "Aǧir ol, abi desinler" which had been made by changing a proverb. After ...
  • Süslemede simetrinin etkisi 

   Aktaş, M.; Aktaş, S.; Aktaş, B. K.; Aktaş, Burcu (Gazi Eğitim Fakültesi, 2016)
   Süsleme (tessellation); latince tessela (antik Roma mozaiklerinde kullanılan küçük fayans yada köşeli taşa verilen ad) kelimesinden gelmektedir. Britton, Seymor (1989) çalışmasında, süsleme, bir ya da daha fazla biçimde ...