Now showing items 1-1 of 1

    • Kentte mitsel korku: “fısıltı” depremleri 

      Sheridan, R. A. A. (Geleneksel Yayıncılık, 2007)
      Bu yazıda, dedikodu olgusu halkbilimi açısından ele alınacak ve 1999 Marmara Depremi’nden sonra Türkiye’de yaygın biçimde gündeme gelen “fısıltı depremi” olgusu üzerine yoğunlaşılarak, depremin, dedikodu kaynağı olarak ...