Recent Submissions

 • Review of the six-sigma methodology and its case studies 

  Çuhacı, Z. Gülce; Purutçuoğlu, V. (Selçuk University, 2011)
  The six-sigma is one of the most effective and recently developed business strategies to reduce process variability, keep on continuous improvement for the process, and to decrease cost and waste. Thanks to its popularity ...
 • Rasyonel bir maliyetlendirme sistemi risk faktörlerini göz önüne almalı; koroner anjiyografi paket fiyat uygulamasının değerlendirilmesi 

  Yılmaz, M. B.; Büyükkaramıklı, N. Çağdaş; Çakan, Nesrin; Kalem, Övgü; Karan, Sultan; Koçak, F. Orçun; Korkmaz, Ş.; Çobanoğlu, A. (Kare Yayıncılık, 2005)
  Paket fiyat uygulaması, diğer branşlarda olduğu gibi, kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisindeki işlemlere de uygulanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde uygulanan koroner ...
 • Presenting strategies on ROPES+model for CBI lesson design 

  İpek, İsmail (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2009)
  Computer-based instruction (CBI) has strong historical roots in behavioral psychology. Recent advances in CBI have changed instructional environment for CBI design. In addition, CBI designs have been influenced by technological ...
 • Tepe Mobilya' da hücresel üretimle teslimat sürelerinin kısaltılması 

  Bozkurt, C. Halil; Çınar, Yüce; Kayayurt, Bade; Sevinçli, Berna; Tamer, Ş. Okan; Usluoğlu, A. Deniz; Aktürk, M. Selim (TMMOB, 2006)
  Tepe Mobilya Fabrikası'nda döşemeli ürünlerin teslimat sürelerinin azaltılması fabrika ve ürünlerin satışlarını gerçekleştiren Tepe Home için büyük önem taşımaktadır. Bu projede fabrikanın hücresel üretime geçişi için bir ...
 • Toz deterjan için üretim planlama ve çizelgeleme sistemi tasarımı 

  Sepin, Tardu Selim; Yatkın, Mehmet Diyar; Eralp, Merve Nazlı; Memişoğlu, Gökhan; Taner, Mehmet Rüştü; Özcan, Mehmet; Akdemir, Deniz (TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2009)
  Unilever Gebze Fabrikasının toz deterjan üretimi planlama sürecinde çizelgeleme işlemi için karar destek sisteminin eksikliği, ürün değişikliklerinin neden olduğu kurulum sayısının ve fırsat maliyetlerinin artmasına sebep ...
 • Yazılım mimarisi bakış açılarındaki tutarlılık kontrolü için sistematik bir yöntem 

  Ekşi, Gülsüm Ece; Tekinerdoğan, B. (Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2017)
  Literatürde, tasarım amaçlarına ulaşmayı sağlayan ve kodla yazılım mimarisi arasındaki uyumsuzlukları bulmaya yarayan bir takım çalışmalar öne sürülmüştür. Mimari bakış açıları ve kod arasındaki uyum nasıl olmalıysa, aynı ...
 • Türkçe metinler üzerine yapılan sayısal üslup araştırmalarını inceleyen ve Benim Adım Kırmızı çevirilerinin aslına alan sadakatini ölçen bir çalışma 

  Çalışkan, Sevil; Can, Fazlı (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2018)
  Bu makalede bilişimin beşerî bilimlerdeki önemli bir uygulaması olan sayısal üslup analizi yönteminin tanıtılması hedeflenmiş ve çevirilerin aslına sadakatini ölçen özgün bir araştırma sunulmuştur. Sayısal üslup analizi, ...
 • Tüketici davranışlarının zamanla değiştiği kapalı devre tedarik zincirlerinde satış planı eniyilemesi 

  Nadar, Emre (Gazi Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019)
  Bu çalışmada, yeni ve yeniden imal edilen olmak üzere iki farklı şekilde satılabilen ürünlerin satış planını eniyileme problemi ele alınmaktadır. Ürün talep eğrisi, literatürde yaygın olarak kullanılan ve gerçek verilerle ...
 • Risk-averse stochastic orienteering problems 

  Çavuş, Özlem (Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2019)
  In this study, we consider risk-averse orienteering problems with stochastic travel times or stochastic rewards. In risk-neutral orienteering problems, the objective is generally to maximize the expected total reward of ...
 • Modeling software product line engineering with essence frame 

  Tüzün, Eray; Giray, G.; Tekinerdoğan, B.; Macit, Y. (Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2018)
  Although several software product line engineering (SPLE) methods have been described in the literature, adopting these methods in practice is often not straightforward. Thorough understanding of the methods and their ...
 • Eşitlikçi çok amaçlı sırt çantası problemi 

  Karsu, Özlem (Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, eşitlikçi kaygıların olduğu kaynak dağıtımı problemi için kullanılabilecek, çok amaçlı matematiksel modelleme yaklaşımı geliştirilmiştir. Karar vericinin eşitlikçi tercih ilişkisine sahip olduğu varsayılmış ...
 • İnsan kaynakları yönetiminde kullanılan karar destek sistemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

  Karamalak, L.; Özkil, A.; Sabuncuoğlu, İhsan (Milli Savunma Üniversitesi, 2011)
  Organizasyonların rekabetçi ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için kaynakların etkin kullanılması gerekir. Bu kapsamda, İnsan Kaynakları Yönetimi stratejik bir rol üstlenmektedir. İnsan Kaynakları Yönetiminin stratejik ...
 • Damacana su pazar analizi ve dağıtım ağı tasarımı 

  Ayabakan, Sezgin; Çelik, Ayşe; Erdoğan, Ezgi; Karakan, Ceylan; Koçak, Serkan; Konur, Dinçer; Yaman, Hande (TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2007)
  Damacana su pazarı Türkiye’de hızlı bir büyüme potansiyeline sahiptir. Coca Cola İçecek A.Ş. Mahmudiye su tesislerini satın alarak doğal kaynak suyu üretimine başlamıştır. Şirket Ankara’da Damla markası adı altında damacana ...
 • Dahili imalat parça yöntemi: Evinde üret, sistemli yönet 

  Dalokay, Can; Ertürk, Gonca; Kaçar, İlkay Sarp; Ünlüönen, Onur; Yazıcı, Gizem; Alp, Osman (TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2005)
  MAN Türkiye A.Ş. fabrikası bünyesindeki dahili imalat birimi, montaj hatlarında kullanılmak üzere birçok parça üretmektedir. Üretilen dahili imalat parçaları, montaj hattına girmeden önce ambarlarda stoklanmaktadır. Bu ...
 • Esnek robotların dinamiği ve denetimi 

  Morgül, Ömer (Elektrik Mühendisleri Odası, 1995)
 • Cirosu düşük perakende noktalarına Unilever ürünlerinin dağıtımı için karma sistem tasarımı 

  Körpeoğlu, Ersin; Nadar, Emre; Bozkaya, Efe Burak; Sever, Derya; Karaşan, Oya Ekin (TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2007)
  Unilever’in doğrudan ulaşamadığı düşük potansiyelli ama sayıca fazla perakendecilere Unilever ürünlerini ulaştırmayı amaçlayan bu projede, öncelikle bu noktalara hizmet vermeyi engelleyen etkenler belirlenmiştir. Başta ...
 • Çip-Üstü-Laboratuvar (ÇÜL) teknolojisinin gıda mikrobiyolojisindeki uygulamaları 

  Düven, G.; Çetin, Barbaros; Kışla, D. (Sidas Medya Limited Şirketi, 2018)
  Son 20 yılda ortaya çıkan mikro-kanal yapılarında mikro-litreler mertebesinde akışkanın proses edilmesi için kullanılan çip-üstü-laboratuvar (ÇÜL) sistemleri konvansiyonel yöntemlere bir alternatif oluşturmaktadır. ...
 • CCİ Ankara için talep toplama sistemi tasarımı 

  Anasoy, Şeyma; Kara, Semiha; Koçer, Oğuz; Taşkın, Gülce Simge; Yılmaz, Eren; Kara, Bahar Yetiş; Taysı, Tansel; Kökten, Simge (TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2010)
  CCİ Satış ile müşteriler arasında bir arayüz oluşturan ön satış elemanları sabah ve akşam ofise gelmektedir. Harcanan bu zaman müşteri ilişkilerinin azalmasına, dolayısıyla CCİ’nin satış sistemindeki verimliliğinin azalmasına ...
 • Çamaşır makinesi fabrikası iç lojistik aktivitelerinin optimize edilmesi 

  Çay, Sertalp Bilal; Bilgin, Enes; Çakır, Cansu; Arslan, Yasemin; Cabıoğlu, Mehmet Fatih; Tansel, Barbaros (TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2010)
  BSH Çamaşır Makinesi Fabrikası’nda, malzemelerin büyük çoğunluğunun fabrika içerisindeki depolardan üretim hattına taşınması, milkrun sistemiyle sağlanmaktadır. Mevcut sistemde, milkrun araçlarının verimli kullanılmaması, ...
 • Bilkent Üniversitesi personel taşıma sistemi için etkin ve ekonomik çözüm 

  Dinçerler, V. Alptekin; Güven, N. Engin; Tanrıkulu, M. Mustafa; Temel, Melih; Yitmen, Mehmet; Yaman, Hande (TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 2004)
  Bilkent Üniversitesi, personeline kampus ve şehrin çeşitli noktaları arasında taşıma hizmeti vermektedir. Bu amaçla kurulmuş olan ulaşım sisteminin ölçeği ve maliyeti oldukça büyüktür. Bu çalışmanın amacı bu hizmeti, ...

View more