Now showing items 1-5 of 5

  • Gönül ve düşünce adamı: Fethi Gemuhluoğlu 

   Şabudak, Ahmet Kerem; Gemuhluoğlu, Fethi Alican; Mutlu, Muhammed Fatih; Şanlı, Utku; Acuner, Mert (Bilkent University, 2020)
   Fethi Gemuhluoğlu 1950-1970 yılları arasında Türkiye'de önemli bir birleştirici güç ve fikir adamı olarak ortaya çıktı. Bu çalışmada Fethi Gemuhluoğlu'nun çocukluğu ve yetiştiği çevre, üniversite hayatı ve yazılarından ...
  • Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarında aşk ve nesne ilişkileri 

   Arslanoğlu, Arsev Ayşen (Bilkent University, 2002)
   Love and Object Relations in the Novels of Halit Ziya Uşaklıgil Love has been one of the most common themes in world literature at all times. The long-lasting effect of love on an individual’s life stems from its ...
  • Heves-name'de aşk oyunu : Taci-Zade Cafer Çelebi'nin özgünlük ideali 

   Atay, Hakan (Bilkent University, 2003)
   Tâcî-zâde Cafer Çelebi, the later “nişancı” of Bayezid II, fourty years after the conquest of Istanbul by Ottomans, wrote a mesnevi called Heves-nâme (The Book of Zeal). In his mesnevi, he posed a direct criticism of ...
  • İlhan Berk şiirinde nesne sorunu 

   Akgün, Ali (Bilkent University, 2002)
   The poetics of İlhan Berk (b. 1918), one of the most creative Turkish poets, depends on continuous change. Every poem is a new start for Berk who wishes to write the world itself. Since Berk, who includes many objects ...
  • Şeyhî'nin Hüsrev ü Şîrin mesnevisindeki aşk ilişkileri 

   Çulhaoğlu, Gülşen (Bilkent University, 2002)
   THE RELATIONSHIPS OF LOVE IN SHEYKHI’S KHUSREW AND SHÎRÎN Şeyhî (Sheykhi)`s masterpiece which is called Hüsrev ü Şirin (Khusrew and Shîrîn) is written in the form of mesnevî (mathnawî), one of the most widely- verse ...