Now showing items 1-2 of 2

  • İdari yargılama hukukunda ıslah 

   Özcan, Elvin Evrim (Türkiye Barolar Birliği, 2011)
   İdarenin eylem veya işlemlerinden zarar görenler açtıkları tam yargı davasında, dava dilekçesinde tazminat miktarını belirtmek zorundadırlar. Bu miktar kanunen idari yargı yerlerini bağlamamakla birlikte, Danıştay ve AYİM ...
  • Tutuklama tedbirine ilişkin sorunlar 

   Katoğlu, Tuğrul (Ankara Barosu, 2011)
   Ceza muhakemesi alanında koruma tebirleri, bireylerin yaşamlarına yönelik ciddi müdahaleler oluşturmaktadır. Bu tedbirler arasında tutuklama tedbiri, şüpheli ya da sanığın özgürlüğüne yönelir ve en ağır olanıdır. Tutuklama ...