Now showing items 1-16 of 16

  • Almanya'ya işçi göçü: Köktürk Ailesi 

   Uzaldı, Onat; Kutlu, Duru Başak; Avaroğlu, Ezgi; Şeker, Ayşe Büşra; Şatır, Ayşe Eda (Bilkent University, 2018)
   İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya yıkılan ekonomisini tekrardan ayaklandırmaya, Türkiye ise savaşa girmemiş olmasına rağmen oluşan koşullardan olumsuz etkilenen ekonomisini güçlendirmeye çalışıyordu. Bu amaçlara ...
  • Ankara Kurtuluş Kilisesi'nin kuruluşu ve kuruluşunun Türkiye'deki sosyolojik etkileri 

   Duru, Ant; Oğuz, Melda Özge; Kıran, Selin; Şentürk, Serkan; Altıntop, Yunus (Bilkent University, 2019)
   Türkiye Cumhuriyetinde bulunan kiliseleri iki büyük çatı altında toplamak mümkündür: misyonerlik faaliyetleri amacıyla kurulmuş olanlar ve azınlıklar tarafından kurulmuş olanlar. Ankara Kurtuluş Kilisesi bu bağlada kendisine ...
  • Balat’taki İspanyol Yahudileri: Sefaradlar 

   Kaçar, Ufkum; Dicle, Melis; Özdurdu, Çağın Zeynep; Yeşilpınar, Yasemin (Bilkent University, 2020)
   Yahudi-Roma savaşları sırasında İspanya topraklarında varlıklarını sürdüren Yahudiler, 15. yüzyılın sonlarına doğru zorlu bir göç sürecine başlamışlardır. Elhamra kararnamesi ile dünyanın çeşitli yerlerine göç etmek ...
  • Bir Kırım göçü hikayesi: Türer Ailesi 

   Türer, Berke Can; Erdoğan, Burak; Kartal, Büşra Selin; Arınç, Muhammed Şamil; Durgut, Mustafa Çağrı (Bilkent University, 2020)
   Kırım'da Osmanlı-Rus Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kaybetmesi sonucu başlayan sorunlar, Rus ordusunun 1771 yılında Kırım'a girmesinden itibaren Kırım Tatar halkının bir asırdan fazla sürecek bir göç sürecini başlattı. ...
  • Bulgaristan-Türkiye göçü: Mutlu ailesi’nin hikâyesi 

   Mutlu, Yasin; Yurtsev, Mehmet Ali Atabey; Saday, Barkın; Şahinkoç, Efe Mert; Ocakoğlu, Aylin (Bilkent University, 2021)
   Bu araĢtırma yazısı 1984-1989 Bulgaristan-Türkiye zorunlu göçünü konu almaktadır. Bu araĢtırma Ali Mutlu ve Shazie Mutlu çiftinin bu göçte yaĢadıklarını konu alacaktır. Bu araĢtırmada çeĢitli gazete, makale ve dergi ...
  • Cafer Tayyar Sadıklar ve 1970'li yıllardaki Türk Japon ilişkileri 

   Subay, Şehmuz Ali; Topcu, Ahmet Sencer; Arslan, Barlas Tarık; Demirgan, Dilay; Öğüşlü, Çelik Ege (Bilkent University, 2018)
   1932 yılında doğan Cafer Tayyar Sadıklar birçok önemli görevlerde bulundu ve başarılı bir kariyere sahiptir. Japon büyükelçiliğinde çalışması ve daha önceki tecrübeleri sayesinde Japonya’da üst düzey yetkili kişilerle yakın ...
  • Çağdaş Türk seramik sanatına kattıklarıyla Hamiye Çolakoğlu 

   Kara, Cem; Çelik, Pırıl; Orak, İsa Yusuf; Uçurum, Ahmet; Balaban, Berkcan; Er, Batuhan (Bilkent University, 2021)
   Seramik tarih boyunca Türk kültüründe yer edinmiştir. Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar birçok evrim geçirmiş seramik sanatı, cumhuriyet döneminde de birçok yetenekli sanatçı tarafından eserlerin üretildiği ...
  • Farklı kültürlerin kesişim noktası: Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Merkezi 

   Etkin, Leylan Öykü; Karaosman, İdil Ece; Kısa, Betül Sena; Tanrıöver, Zeynep; Uysal, Melike (Bilkent University, 2021)
   Kültürel çeşitliliği ve zengin tarihi ile bilinen Bozcaada, Türkiye’nin Ege kıyılarında bir adadır. Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bozcaada’nın zengin tarihine katkıda bulunmuş olan medeniyetlerden ...
  • İlk özgün Türk bale yapıtı: Hürrem Sultan 

   Kızılcık, Sena; Topçuoğlu, Mehveş; Aydinç, Beren Nur; Suna, Ayşe; Alptekin, Ege (Bilkent University, 2021)
   Türk Balesinin gelişim sürecinde önemli bir rol oynamış olan ve ilk özgün Türk Balesi olarak bilinen Hürrem Sultan, Osmanlı kültüründen ilham alması bakımından ve Türk bale kültürün oluşmasındaki etkisinden dolayı önemli ...
  • Mübadele sonrası mübadiller ve Türkiye Cumhuriyeti 

   Kılıçkan, Kayra; Gülener, Yağmur Tara; Demirci, Tutku Lal; Yakar, Deniz; Şekercioğlu, Erk (Bilkent University, 2021)
   Bu makalede, 30 Ocak 1923 tarihinde ön protokolü yapılan ve Lozan Barış Antlaşması ile resmileştirilen 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum'un, Anadolu'dan Yunanistan'a; 500.000 Müslüman Türkün de Yunanistan'dan Türkiye'ye ...
  • Pilot Yüzbaşı Gültekin İnan'ın gözünden Kıbrıs Barış Harekatı 

   Aydın, Baran; Erbay, Kerem; Özyıldırım, Kayra Tan; Yılmaz, Barış; Çelik, Kaan (Bilkent University, 2020)
   Kıbrıs, Güneybatı Asya'da bulunur ve Akdeniz'in Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük adasıdır. Stratejik konumu sebebiyle değerli bir konuma sahip olan bu ada Yunanistan ve Türkiye arasında kalmıştır. İlk başta ...
  • Savaş ortamında hoşgörü ve yardımlaşma: 1974 Kıbrıs Barış Harekatı örneği 

   Özer, Ali; Kınık, Can; Önen, Çağan; Temirci, Elif Sena; Taşkan, Hilal (Bilkent University, 2018)
   Kıbrıs Barış Harekâtı, adada Türklerin Rumlar tarafından maruz bırakıldığı toplumsal baskı ve şiddete son vermeyi amaçlayarak gerçekleştirildi. Esasında Kıbrıs Türklerinin Rumlara karşı toplum olma bilincinin getirmiş ...
  • Selanik’ten bir göç hikâyesi: Eren Ailesi 

   Eren, Arda; Doğruer, Aslı; Günışıldar, Simay; Kaplan, Yasemin; Derinöz, Uğur (Bilkent University, 2020)
   Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan arasındaki nüfus sorunları ile ilgili Lozan Antlaşması’nda kararlar alındı. Bu kararlar sonrası gerçekleşen göç hareketlerinin toplumsal ve kültürel yaşama büyük ölçüde etkileri oldu. ...
  • Türkiye'de kardiyolojinin gelişimi ve: Türk Kardiyoloji Derneği 

   Demirkol, İpek; Bayındır, Rojda; Çelik, Muhammet Çağrı; Demirel, Rümeysa; Talay, Tuğçe (Bilkent University, 2018)
   Bu araştırma makalesinde genel hatlarıyla kardiyoloji, Türkiye’de kardiyolojinin ilk yılları ve Türk Kardiyoloji Derneğinin kuruluşu incelenmiştir. Bu süreç içinde kardiyoloji alanındaki 18. yüzyıl dan günümüze kadar olan ...
  • Uzak Doğu’daki Tatar Türkleri’nin yaşadıkları ve bir örnek: Nadir devlet 

   Doran, Süleyman; Merak, Serhat; Atalar, Mirza Özgür; Kargın, Ahmet Said; Adıgüzel, Aziz Can (Bilkent University, 2022)
   Japonya ve Çin arasında gerçekleşen 1937-1945 yıllarını kapsayan İkinci Çin-Japon Savaşı olarak bilinen savaş, İkinci Dünya savaşı sırasında Rusya’nın da devreye girmesiyle Tatarlar için Uzak Doğu’da yaşamı oldukça ...
  • Yemiş Ailesi üzerinden Batum göçü sürecinde yaşananlar 

   Eskicioğlu, Mustafa Mert; Üzer, Taner; Şahin, Melike Şifa; Cankeleş, Cenk; Karacan, Emre (Bilkent University, 2020)
   Batum’daki Müslüman nüfusun yoğunluğundan rahatsızlık duyan Rusya bölgede bulunan Müslümanlar üzerindeki yaptırımları arttırmıştır. 93 harbinden sonraki süreç ile birlikte, bölgedeki birçok Müslüman aile Türkiye’ye göç ...