Now showing items 1-4 of 4

  • Evliyâ Çelebi seyahatnâmesinde cadı, obur, büyücü anlatıları ve kurgudaki işlevleri 

   Öztürk, B. B. (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
   On yedinci yüzyıl seyyahı Evliya Çelebi, Seyahatnâmesinde birçok olağanüstü olay anlatısına, cadılara, vampirlere, büyücülere yer verir. Bu anlatılarını; genellemeci bir yaklaşımla “abartı”, “uydurma” gibi etiketlerle ...
  • Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’sinde Ayasofya Camii ve ekfrastik yaklaşım 

   Kaya, Nilay (Geleneksel Yayıncılık Eğitim San. Tic. Ltd. Şti., 2016)
   Antik Yunan ve Roma kültüründe retorik uygulamalarının bir parçası olan “ekfrasis” en temel anlamıyla, görsel bir nesnenin sözle ifade edilmesidir ve zaman içinde yazınsal bir araç hâline gelmiştir. Homeros’un İlyada’sında ...
  • Evliyâ Çelebi'nin freng-pesend resim tutkusu 

   Tezcan, N. (Institut National des Langues et Civilisations Orientales, 2013)
   Daha küçük yaşta Avrupa resmi ile tanışmış olduğu anlaşılan Evliyâ Çelebi, ileriki yaşlarında Güğümbaşı Mehemmed Efendi’den hat, nakkaş Hükmizâde Alî Beg’den de nakş yani resim öğrendiğini yazar. Ayrıca Seyahatnâme’nin ...
  • Seyahatnâme'deki ayetlerin işlevleri üzerine 

   Akyol, E. (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
   17. yüzyılda İstanbul’da medrese eğitimi alan Evliyâ Çelebi, küçük yaştan itibaren İslam kültürüyle sıkı bir ilişki içinde yetişmişti. İslam kültürü ve şahsı arasındaki bu kuvvetli bağ birçok cihetten beslenmekteydi. Bunlar ...