Now showing items 1-3 of 3

  • Metalaştırılan kültür 

   Uyanık, S. (Geleneksel Yayıncılık, 2006)
   Geleneği kullanan kitle iletişim araçları bir kültür endüstrisi haline dönüştürülmekte ve kültüre ait değerler metalaştınlmaktadır. Kültüre ait motif, ritüel ve gelenek gibi değerlerin kullanıldığı iletişim yöntemlerinden ...
  • The royal mawlid ceremonies in the Ottoman Empire (1789-1908) 

   Karaduman, Erman Harun (Bilkent University, 2016-09)
   This study analyzes the royal mawlid ceremonies in the Ottoman Empire which are conducted by the state in the 12th day of Rabi-al-Awwal (the third month in the Islamic calendar) of each year representing the birthday of ...