Now showing items 1-1 of 1

    • Bağlamsal çıkarımla nesne sezimi 

      Kalaycılar, Fırat; Aksoy, Selim (IEEE, 2009-04)
      Bu bildiride, sezim başarımını arttırmada tek tek sezilmiş nesneler arasındaki bağlamsal ilişkilerden yararlanan bir nesne sezim sistemi tanıtılmaktadır. Bu çalışmadaki ilk katkı, iki boyutlu görüntü uzayında yapılan ...