Now showing items 1-1 of 1

    • Çok kullanıcılı çok antenli sistemlerde iş birlikli iletim 

      Yazarel, Y. K.; Aktaş, Defne (IEEE, 2008-04)
      Bu çalışmada işbirlikli, çok kullanıcılı, ve çok antenli bir haberleşme sisteminde telsiz erişim terminallerinin en iyi veri iletimi tekniğine ortaklaşa karar vermeleri problemini inceliyoruz. Burada pek çok çalışmadan ...