Now showing items 1-1 of 1

    • Farklı perspektiflerden bir belediye başkanı: Salih Gün 

      Balcı, Mustafa Cankan; Ergüven, Arhan Bartu; Sever, Ahmet Kaan; Boramadazlı, Kuzey (Bilkent University, 2022)
      Hayatını Tavşancıl’a ve Tavşancılspor’a adamış bir siyasi figür olan Salih Gün, muhtar azalığından belediye başkanlığına ve daha sonra milletvekilliğine uzanan siyasi hayatında dürüstlüğe, liyakate ve ehliyete önem veren ...