Now showing items 1-7 of 7

  • Audience reception of teen TV dramas : experience of romance and pleasure 

   Güneş, Hava Sare (Bilkent University, 2016-09)
   Teen TV dramas are one of the mediums that provide people with conventional, socially constructed ideals about love which are culturally related to and presented with gender and morality. This thesis mainly discusses how ...
  • Bireyselleşme/özerkleşme istenci üzerinden 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesi 

   Uzbilek Akkuş, Müge (Bilkent University, 2019-10)
   Bu çalışmada, 19. yüzyılda üretilen Tanzimat romanlarının bireyselleşme/özerkleşme istenci üzerinden okunabileceği düşüncesi ele alınmıştır. Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat (1872), Müsâmeretnâme (1872), Hasan Mellah (1874), ...
  • Gratitude, self-Interest, and love 

   Berkovski, Y. S. (Kluwer Academic Publishers, 2014)
   Gratitude is usually conceived as a uniquely appropriate response to goodwill. A grateful person is bound to reward an act of goodwill in some appropriately proportionate way. I argue that goodwill, when interpreted as ...
  • Karacaoğlan şiirinin birleştiriciliği 

   Altıkulaç, Refika (2002)
   Halk şiiri ve Divan şiiri arasında bazı farlılık ve benzerlikler vardır. Bunlardan bazıları Karacaoğlan'ın "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" adlı şiirinde de görülebilir. Ancak Karacaoğlan, aşk konusunda Divan ve halk şiiri ...
  • Nahit Sırrı Örik'in romanlarında narsisist entrikalar 

   Dündar, Hülya (Bilkent University, 2009)
   This study focuses on the novels of Nahit Sırrı Örik (1894-1960), one of the most significant authors of the 20th. century Turkish literature. The novels that have been analyzed are Kıskanmak (Jealousy, 1937), Yıldız ...
  • Nâzım Hikmet ve Cegerxwin'de aşk şiirinin ideolojisi 

   Yekdeş, Ömer Faruk (Bilkent University, 2008)
   This thesis investigates the conceptions of love and the descriptions of the beloved in the poetries of Nazim Hikmet and Cegerxwin, two socialist poets of Turkish and Kurdish languages respectively, with a particular ...
  • Züleyha'nın aşk derdi 

   Balci, Altıntaş Ayşe (2002)
   Kaynağını Kuran'dan alan Yusuf ve Züleyha hikayesi, halk arasında yaygın olarak bilinmektedir ve halk ravileri tarafından anlatıldığı biçimleriyle bu hikaye, sıradan insanların kadın-erkek ilişkilerine yaklaşımını yansıtmaktadır.