Now showing items 1-3 of 3

  • Automatic categorization of ottoman literary texts by poet and time period 

   Can, Ethem F.; Can, Fazlı; Duygulu, Pınar; Kalpaklı, Mehmet (Springer, London, 2012)
   Millions of manuscripts and printed texts are available in the Ottoman language. The automatic categorization of Ottoman texts would make these documents much more accessible in various applications ranging from historical ...
  • Redif extraction in handwritten Ottoman literary texts 

   Can, Ethem F.; Duygulu, Pınar; Can, Fazlı; Kalpaklı, Mehmet (IEEE, 2010)
   Repeated patterns, rhymes and redifs, are among the fundamental building blocks of Ottoman Divan poetry. They provide integrity of a poem by connecting its parts and bring a melody to its voice. In Ottoman literature, poets ...
  • Yeniden çeviriler: farklılaşan yorumlar ve sunumlar 

   Okyayuz, Ayşe Şirin (Ürün Yayınları, 2016)
   Yirminci yüzyılın sonlarında, çeviri çalışmaları alanında kültürel eksenin öneminin vurgulanmasıyla, çeviride eyletim olduğu ve çevirinin bir güç olduğu kabul edilmiştir. Çevirmenin erek metini şekillendirdiği ve yabancı ...