Now showing items 1-3 of 3

  • Atatürk'ün el yazmalarının işlenmesi 

   Soysal, Talha; Adıgüzel Hande; Öktem, Alp; Haman, Alican; Can, Ethem Fatih; Duygulu, Pınar; Kalpaklı, Mehmet (IEEE, 2010-04)
   Bu çalımada Atatürk'ün el yazmalarının etkin ve kolay eriimini salayabilecek kelime tabanlı bir arama sisteminin ilk aaması olarak sayısallatırılmı belgelerin ön ilemesi ve satır ve kelimelere bölütlenmesi konusunda çalımalar ...
  • A hybrid approach for line segmentation in handwritten documents 

   Adıgüzel, Hande; Şahin, Emre; Duygulu, Pınar (2012)
   This paper presents an approach for text line segmentation which combines connected component based and projection based information to take advantage of aspects of both methods. The proposed system finds baselines of ...
  • Osmanlıca belgelerin satırlara bölütlenmesi 

   Adıgüzel Hande; Duygulu-Şahin, Pınar; Kalpaklı, Mehmet (IEEE, 2012-04)
   Osmanlıca arşivler dünyanın pek çok yerinden tarihçilerin ve konuyla ilgilenen araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu arşivlerin elle çevirisi için uzman kişilerin yardımı gerekmektedir ve bu işlemin zaman ve maddi ...