Now showing items 1-2 of 2

  • Güvenlik çalışmalarında yeni açılımlar: yeni güvenlik çalışmaları 

   Bilgin, Pınar (SAREM Journal Oj Strategic Studies, 2010)
   Bu makalede yeni güvenlik çalışmaları tanıtılmakta, öneri ve katkıları tartışılmaktadır. Birinci bölümde Soğuk Savaş yıllarında oluşan geleneksel güvenlik çalışmalarının zaman içindeki dönüşüm koşulları ve süreci ...
  • Kopenhag okulu ve güvenlikleştirme teorisi 

   Baysal, Başar; Lüleci, Çağla (Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 2015)
   1990’larda hızla gelişen Kopenhag Okulu, Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte değişmeye başlayan güvenlik anlayışına önemli katkılarda bulunmuştur. Okulun yazına en önemli katkılarından olan güvenlikleştirme teorisi, hem ...