Now showing items 1-2 of 2

  • Efsaneden büyülü gerçekçiliğe 

   Dilek, Esra Derya (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
   Terim olarak ilk kez Alman romantiklerinden Novalis tarafından felsefe alanında kullanılan büyülü gerçekçilik daha sonra görsel sanatlarda ve edebî eserlerde de bir yaklaşım olarak görülmeye başlanmıştır. Günümüzde büyülü ...
  • Evliya Çelebi Seyahatname’sinde İstanbul’un tılsımlarının hikâye edilişi 

   Özay, Y. (Geleneksel Yayıncılık, 2009)
   Evliya Çelebi, Seyahatname’nin birinci cildinde İstanbul’u anlatır. İstanbul’un kuruluşundan Evliya Çelebi’nin yaşadığı zamana kadar olan dönem; tasvirler ve hikâyelerle anlatılmaktadır. Usta bir hikâye anlatıcısı olan ...