Now showing items 1-1 of 1

    • Kurtuluş Sosyalist Dergi Grubu ve Ankara faaliyetleri 1974-1984 

      Orhon, Ali; Danışman, Derinsu; Ethem, Ekin Bora; Şekerci, Nail; Özercan, Didem (Bilkent University, 2020)
      1971 Darbesi'nden sonra, 1974 senesinde çıkan genel af yasası ile beraber özgürlüğüne kavuşan siyasal suçlular, yeni örgütlenmeler kurmak amacı ile bir araya gelmişlerdir. 1974 senesinde temelleri atılan Kurtuluş Grubu, ...