Now showing items 1-1 of 1

    • Kesirli fourier dönüşümü genliklerinden karmaşık sinyallerin geri kazanımı 

      Ertosun, M. Günhan; Atlı, Haluk; Özaktaş, Haldun M.; Barshan, Billur (IEEE, 2004-04)
      Bu makalede kesirli Fourier dönüşümü genlikleri kullanılarak karmaşık sinyallerin evrelerinin bulunması üzerinde durulmuştur. Bu aynı zamanda optik eksende enine boyuna rastgele iki yerde yapılan genlik ölçümlerinden evre ...