Now showing items 1-3 of 3

  • Coding of fingerprint images using binary subband decomposition and vector quantization 

   Gerek, Ömer N.; Çetin, A. Enis (SPIE, 1998-01)
   In this paper, compression of binary digital fingerprint images is considered. High compression ratios for fingerprint images is essential for handling huge amount of images in databases. In our method, the fingerprint ...
  • İmge işleme yoluyla çubuk kod yersenimi 

   Öktem, R.; Çetin, A. Enis (IEEE, 2005-05)
   Bu özette imge işleme kullanılarak çubuk kod bölgesi çıkarımı ele alınmıştır. Çubuk kodlar birbirine paralel açık-koyu doğrulardan oluştuklarından, ikili bir ayrıt haritasında da belirli bir oryantasyonda birbirine bağlı ...
  • Subband domain coding of binary textual images for document archiving 

   Gerek, Ö. N.; Çetin, A. Enis; Tewfik, A. H.; Atalay, V. (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1999-10)
   In this work, a subband domain textual image compression method is developed. The document image is first decomposed into subimages using binary subband decompositions. Next, the character locations in the subbands and the ...