Now showing items 1-12 of 12

  • Afro-Türkler 

   Arpakuş, Zeynep Hande; Arıcan, Kamil Onat; Bulut, Anıl; Yılmaz, Berkan; Demiralay, Muhammed Ali (Bilkent University, 2018)
   Türkiye’de, özellikle Batı Anadolu’da, yaşamakta olan pek çok Afro-Türk -yani Afrika kökenli Türk- bulunmaktadır. Afro-Türkler, ağırlıklı olarak 18. yüzyıldan Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar olan süreçte Türkiye ...
  • Doğu Ekspresi’nin kuruluşu, gelişimi ve Anadolu halkı üzerindeki etkisi 

   Erdoğrul, Helin; Yağcı, Mustafa Mert; Arslan, Burak; Ünen, Can; Bulut, Emre (Bilkent University, 2021)
   Doğu Ekspresi Osmanlı’nın son dönemlerinde Çarlık Rusya tarafından inşa edilmiş çeşitli rayların birleşimi ile doğmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren inşası için çaba gösterilmiştir ve ilk etaplarının inşalarına ...
  • Elbruz’un zirvesinden Anadolu’nun yaylalarına: Karaçay-Malkar Türkleri 

   Polat, Ege; Avcı, Esin; Sumer, Yunus Ekin; Ceritoğlu, Yusuf; Otlu, Alper (Bilkent University, 2021)
   Karaçay-Malkar Türkleri, Elbruz Dağı eteklerinde yaşamış ve kendi rızalarıyla anayurtlarından ayrılarak, Osmanlı Devleti’nin himayesi girmiş bir Kafkas halkıdır. 1774 Küçükkaynarca Antlaşması’nın imzalanması, bu toplumun, ...
  • Karamanlı Ortodoks Türkler 

   Yıldırım, Anıl Batu; Yılmaz, Uğur; Kürklü, Ömer Faruk; Göğebakan, Umur; Yücel, Yaman (Bilkent University, 2018)
   Karamanlı Ortodoks Türkleri varlıklarını uzun yıllar Anadolu coğrafyasında sürdürmüş ve Anadolu’nun kültürel zenginliklerini içselleştirmişlerdir. Daha sonra ise Osmanlı devletinin çok uluslu politikasıyla beraber yaşamlarını ...
  • Kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaat: Körüklü çizme 

   Doryan, Alin; Kahraman, Nura Evrim; Ekici, Eda Sıla; Barut, Zeynep İrem; Budak, Doğa Kayra (Bilkent University, 2021)
   Türk kültürünün önemli bir zanaatı olmasına rağmen kaybolmaya yüz tutan körüklü çizme araştırıldı. Bu araştırmanın motivasyonu kaybolmak üzere olan zanaatları canlandırmayı ve topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen Bir ...
  • Kırım Tatarları topluluklarının Türkiye'de teşkilatlanması ve bu teşkilatların kurumsallaşması 

   Akyıldız, Aytaç; Arslan, Aybüke; Atay, Eray Ünsal; Erçoban, Şükrü Can; Tomris, Mehmet Tolga (Bilkent University, 2018)
   “Kırım” ismi verilen yarımadada yüzyıllardır yaşamakta olan Kırım Tatarları, Anadolu topraklarına devamlı surette göç etmişlerdir. XIIX. ve XIX. yüzyıllarda kişi sayısı olarak en yoğun zamanlarını yaşamış olan bu göç ...
  • Milli Mücadele ve Sevr Antlaşması dönemindeki çoklu Posta Teşkilatı 

   Yılmaz, Miray; Alkurt, Berenis Önsel; Bolu, Ebru Buse; Erol, Murat Barış; Dernek, Kayra (Bilkent University, 2020)
   Osmanlı Devleti’nin yabancı devletlere verdiği kapitülasyonlar aracılığıyla yıllar içinde Osmanlı topraklarında yabancı devletlerin büyük paralar kazandığı sektörler oluşmaya başlamıştır. Bu durum 1. Dünya Savaşı sonrası ...
  • Milliyet gazetesi liselerarası müzik ve halk oyunları yarışması 

   Akdağ, Ardelan; Geylani, Arşad; Verep, Berker; Kabaoğlu, Murat; Kaya, Sevim (Bilkent University, 2021)
   Dünya’da 60 sonrası başlayan rock ‘n ‘roll ve Batı müziği akımı Türkiye’de de etkisini göstermiş, 60’lı yılların sonlarına doğru iyice ivme kazanan bu akım 1967’de Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması’nın başlaması ile ...
  • Ressamların yurt gezileri hareketi (1938-1943) 

   Kınaş, Öykü; Kömürgöz, Yunus; Cansu, Oya; Yıldızer, Mahmut Can; Külahçı, Edip Cemal (Bilkent University, 2020)
   Makalemizde 1938-1943 yıllarında gerçekleşen Ressamların Yurt Gezileri'ni inceledik. Atatürk'ün isteği üzerine, Anadolu ve resim sanatını tanıştırmak amacı taşıyan geziler, altı yıl boyunca altı kere düzenlenmiş ve sonunda ...
  • Türk metal müziğinin öncü grubu: Pentegram 

   Öztürk, Melih; Durdalı, Yusuf Furkan; Demirsoy, Müge; Kahraman, Özlem Deniz; Güleç, Aysel (Bilkent University, 2020)
   Türk Metal ve Rock müziğine büyük etkileri bulunan Pentagram 1986 yılında kuruldu. Kuruldukları dönem ve sonrasında metal ve rock müziğinin Türkiye'de yaygın olmaması ve bu müzik türlerinin Türk müzik kültürüne hayli ...
  • Türkiye’de fırın makinelerinin öncüsü bir fabrika: Fimak 

   Ün, Berra; Ekici, Çağın; Değer, Eylem Ladin; Kanyılmaz, Firdevs Iraz (Bilkent University, 2021)
   1976 yılında kurulan ve günümüze kadar geçen süreçte Türkiye’nin ve Dünya’nın önemli fırın makinaları üreticilerinden biri haline gelmeyi başarmış FİMAK’ın kuruluş yılları, gelişme sürecinde Türkiye ve Dünyanın genel ...
  • Yozgatlı Papa Eftim ve Bağımsız Türk ortodoks patrikhanesi 

   Parlak, Furkan; Arısoy, Enfal Kaan; Çetinkaya, Ömer; Kara, Bedirhan; Bulut, Mert (Bilkent University, 2021)
   Bu çalışmada, 19. Yüzyıl’daki köken tartışmalarına kadar Rum olarak bilinen Anadolu’daki Ortodoks cemaatine mensup Papa Eftim’in hayatı ve fikirleri ile beraber kurucusu olduğu Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin ...