Now showing items 1-3 of 3

  • Atasözlerinde metaforların işleyişi 

   Erdem, Servet (Geleneksel Yayıncılık, 2010)
   Metaforların atasözlerinde nasıl işlediği üzerine yapılan bu çalışma, metafor gibi anlamın örtülmesini sağlayan bir edebi sanatın atasözlerinde neden kullanıldığı sorusuna yanıt getirmeyi amaçlamaktadır. “Seçme” ve “yer ...
  • Büyülü gerçekçilik ve halk anlatıları 

   Erdem, Servet (Geleneksel Yayıncılık, 2011)
   Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde amacım büyülü gerçekçi metinlerin en ayırt edici özelliklerini tartışmaktır. İkinci bölümde ise söz konusu metinlerde halk anlatılarından yararlanmanın, onları modellemenin ...
  • Osmanlı-Türk romanında ulusal oryantalizm ve oryantalist uluslaşma 

   Erdem, Servet (Bilkent University, 2012)
   The Ottoman-Turkish novel had been restricted to Istanbul for a quite long period of its relatively short history. When certain authors started to expand the fictive geography of texts towards Anatolia, this movement ...