Now showing items 1-1 of 1

    • Royal M. Cole and his life as a missionary 

      Awan, Zunnoor Fayyaz; Raza, Hassan; Danial, Muhammad; Tekinerdoğan, İrfan; Aamir, Abdullah Bin (Bilkent University, 2018)
      Bu yazı 19. yüzyılda o zamanlar Osmanlı Ġmparatorluğunun bir parçası olan Türkiye'de hayatını sürdürmüş ve görevlerini yerine getirmiş olan Amerikan misyoner Royal Merriman Cole'un hayatına ve yaptığı işlere odaklanmaktadır. ...